Услуги

Услуги които предлагаме

счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Изготвяне на индивидуална счетоводна политика, отговаряща на законите и нормативните уредби на Р. България. Създаване на отчетност, с която да отразяваме по удобен за Вас начин, необходимата информация за да управлявате своите капитали успешно и да следите паричните потоци, входящи и изходящи, по различните икономически особености. При необходимост,  посещение на място от наш специалист за максимално точни консултации и препоръки от наша страна.

Навременно счетоводно отразяване на всяка промяна и актуализиране на оборотите по сметки. Обсъждане на счетоводната политика,  както за първоначалното и съставяне така и при необходимост, за по-добри резултати, без значение дали сте в сферата на услугите, производството, търговията или електронната търговия.

Текущо следим редица показатели на фирмата – обороти, печалба, каса, разпределяне на дивиденти, допълнителни парични вноски за подпомагане дейността на дружеството, наличност на стоки, материали и продукция по складове; данъчни задължения;

данъчни услуги

Данъчни услуги

Наред със счетоводната, изготвяне и на данъчна политика. Наша задача е да Ви запознаем с цялата необходима информация за текущото законодателство, направените или очаквани промени и да ги приложим максимално ефективно, във Ваша полза, като използваме данъчните облекчения и инструменти, от които можете да се възползвате като юридически или физически лица.

Следим оборотите за регистрация по закона за ДДС, както в Р. България така и в Европейския съюз. Избираме каква да е регистрацията ако обстоятелствата позволяват избор.

Ежемесечно анализираме приходите и разходите с цел извеждане на данъчни резултати.

ТРЗ И ЛС

ТРЗ И ЛС

Изготвяне и поддържане на трудови досиета за назначения във фирмата служители;

Регистриране в НАП на трудови договори при назначаване, допълнителни споразумения при промяна на договора и заповеди за прекратяване на трудови договори;

Издаване на служителите на удостоверения за годишен доход и удостоверения, свързани с получените трудови възнаграждения. Попълване на трудови осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж;

Изготвяне на ведомости за заплати, фишове и рекапитулации, изчисляване на отпуски;

Подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО;

Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;

Съставяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета, свързани с дължимите данъчни и осигурителни вноски.

регистрация и прехвърляне на фирма

Регистрация, прехвърляне на фирма

Ако е дошъл моментът , да отворите Ваш собствен бизнес, ние от „НАНКОВ КОНСУЛТ“ ще се радваме да Ви бъдем партньори във Вашите първи стъпки.

При нас ще получите консултация за всичко свързано с регистрацията на фирма и какъв вид да е тя. След като Ви запознаем с всички особености на различните възможности и изберете това, което ще работи най-добре за Вас, ще се погрижим за всичко останало за да го направим реалност. За Вас ще остане задачата да се фокусирате върху развитието и успешното Ви представяне на пазара.

банкиране

Банкиране

Услугата банкиране дава възможност на предприемача да ни възложи задълженията свързани с разплащането към  доставчици и към институциите, чрез банковата сметка на фирмата.

фискални устройства и супто

Фискални устройства

Можем да Ви консултираме при закупуване на компютър, монитор, касов апарат, фискален принтер или ФУВАС. Ще Ви помогнем да проектирате Вашата система с фискални устройства, електронни везни, отдалечени и етикиращи принтери, баркод четци.

Ние извършваме първоначално и последващо инсталиране, програмиране, фискализиране и регистриране в НАП на касов апарат, фискален принтер или ФУВАС. Можем да настроим Вашите електронни везни, отдалечени и етикиращи принтери, да инсталираме търговски софтуер и да изградим фискална система.

Предлагаме гаранционно и следгаранционно обслужване на всички устройства, които продаваме. Сервизираме фискални устройства, електронни везни, фискални, етикиращи и отдалечени (кухненски) принтери, банкнотно-броячни машини, монетно-броячни машини, електронни везни, баркод скенери, компютри, монитори и др.

трудова медицина

Трудова медицина

Оценка на работните места, техническото оборудване, помещенията, работните процеси, организацията на труда, използваните суровини и материали и определяне на изложените на риск лица;

Изработване на карти за идентифициране на опасностите и оценка на риска за безопасност и здраве;

Изготвяне на препоръчителни мерки за премахване или минимизиране на риска от оценителите;

Изготвяне на план-програма за премахване или минимизиране на риска за здравето и безопасността на работещите, според степента на установения риск;

Оценявани елементи на работното място:

 • Работно оборудване – машини, съоръжения;
 • Инструктажи;
 • Микроклимат;
 • Работа на открито;
 • Шум;
 • Вибрации;
 • Осветеност;
 • Ел. измервания;
 • Физическо натоварване;
 • Работна поза;
 • Работни движения;
 • Нервно-психическо напрежение;
 • Организация на работното време;
 • Лични предпазни средства.
електронен подпис

Ел. подпис

Електронен подпис (КЕП, УКЕП, УЕП) е предназначен за защитата на електронни документи от фалшификация. Издава се от сертифициращ орган – доставчик на удостоверителни услуги и съдържа името на титуляра, сериен номер, дата на валидност и копие от публичния ключ. Електронните подписи могат да бъдат проверявани в специални регистри. На практика това е математическа функция, получена в резултат на криптографска обработка на информацията, извършена с цел да се удостовери самоличността на изпращача и да се гарантира, че информацията не е била променяна по пътя между изпращането и получаването (запазена е нейната цялост). Електронните подписи се използват навсякъде, където се обменя важна информация по електронен път.

Електронният подпис е средство за подписване на електронни документи от името на физическо или юридическо лице. Можете да подписвате документи, договори, електронна поща, банкови транзакции, файлове и други от свое име или от името на фирма.

eSign е търговската марка на „Система за електронни плащания България /СЕП България“ АД за удостоверителни услуги. С eSign удостоверителни услуги си осигурявате достъп до електронно-административните услуги, предоставяни от органите на държавното и местно управление, достъп до онлайн банкиране, високо ниво на сигурност в комуникацията Ви в интернет, възможност за криптиране на документи, които могат да Ви послужат за реализиране и на различни вътрешнофирмени цели.

Удостоверенията се издават с период на валидност 1 или 3 години.

Адрес

гр. Варна
Константин Щъркелов 6

гр. София
жк. Младост 1А
ул. Анна Ахматова 9

Телефон