Изтича срокът за промяна на самоосигуряването

Напомняме, че самоосигуряващите се лица, които искат да променят вида на осигуряване могат да го направят САМО до 31.01 на следващата година. Тази година срокът за това е 01.02, защото 31.01 е почивен ден(неделя).

Самоосигуряващите се лица могат да избират, дали да се осигуряват на „високия процент“, който включва всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица или на „ниския процент“, в който внасяте само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.При втория вид осигуряване, осигуреното лице няма право да ползва обезщетение за болничен.

Има и друг вид самоосигуряващи се лица, това са пенсионерите. Освен горе посочените възможности, те могат да изберат да се осигуряват и само здравно.

Промяната на осигуряването се прави с декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Декларацията може да бъде попълнена в електронен вариант в системата на НАП, ако физическото лице има ПИК код или електронен подпис, или на място в офис на НАП. Електроннат система на НАП не дава възможност на пенсионерите да изберат само здравно осигуряване. Ако искат да се осигуряват по този начин, НЕ трябва да отбелязват нито един от дадените варианти.

Ако имате въпроси по тази или други теми, може да се свържете с нас за консултация.

Адрес

гр. Варна
Константин Щъркелов 6

гр. София
жк. Младост 1А
ул. Анна Ахматова 9

Телефон