Обединеното кралство напуска ЕС

На 31.12.2020г. изтича преходния период на Обединеното кралство за напускане на ЕС. На практика това означава, че Обединеното кралство, ще се третира като трета страна, а не страна членка на ЕС. На база на подписания протокол Северна Ирландия ще бъде държава членка на ЕС по отнешение на митническото законодателство с код „XI”. След изтичането на преходния период правилата на Съюза относно общия режим за облагане с акциз вече няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство.

Независимо от това, в съотвествие с чл. 8 от протокола Ирландия/Северна Ирландия, който е част от Споразумението за оттегляне , правилата на Съюза в областта на акцизите, ще продължат да се прилагат в Северна Ирландия след преходния период по отношение на стоките, за да се избегне създаването на „твърда“ граница между Ирландия и Северна Ирландия. Движението на акцизни стоки между Съюза и Северна Ирландия ще се третира като движение в рамките на ЕС.

Адрес

гр. Варна
Константин Щъркелов 6

гр. София
жк. Младост 1А
ул. Анна Ахматова 9

Телефон