Предвиждат се нови данъчни облекчения за деца

Новите размери за облекчения ще се прилагат само за доходите реализирани през 2021 г.!

Значително увеличение за 2021 г. на размерите за данъчните облекчения за деца, както следва:
– 4500 лв. за едно дете;
– 9000 лв. за две;
– 13500 лв. за три и повече деца;
– За дете с увреждания – 9000 лв.

Към момента тези размери са:
– 200 лв. за едно дете;
– 400 лв. за две;
– 600 лв. за три и повече деца;
– За дете с увреждания – 2000 лв.

Адрес

гр. Варна
Константин Щъркелов 6

гр. София
жк. Младост 1А
ул. Анна Ахматова 9

Телефон