Как да намалим данъците и
да сведем разходите си
до минимум по време
на криза?

Христо Нанков – счетоводител във Варна

Христо Нанков – главен счетоводител

Тази година ще плащаме ли по-малко данъци?

С навлизане, по-дълбоко в икономическата криза, предизвикана от COVID-19 и намеренията на новото правителство да изсветли работата на бизнеса, предприемачите се нуждаят от все по-добро управление на своите разходи и свеждането им до минимум. От една страна това става като търсят по-добро позициониране на продуктите си на пазара, по-голяма ефективност на тяхното производство и редуциране на разходите, включителнo и тези свързани с бюджета.

Големите компании имат екип от експерти счетоводители. Te участват активно в анализите на капиталите, отчетите на паричните потоци и изготвянето на адекватна данъчна политика, с която да се намалят щетите от икономическата ситуация, в която се намираме.

Как стоят нещата обаче с малките и средни предприятия, които не могат да си позволят да харчат по хиляди левове на месец за добър екип, който да ги води по този път. Тук на помощ идват така наречените „изнесени счетоводства“ или счетоводни къщи.

По тази тема ще ни помогне г-н Нанков собственик и управител на счетоводна кантора „НАНКОВ КОНСУЛТ“.

– Здравейте г-н Нанков, бихте ли ни разказали за опита, който имате?

Здравейте, на всички читатели! Собственик съм и управител на счетоводна кантора „НАНКОВ КОНСУЛТ“ като в практиката си съм се сблъскал с множество казуси от различни сфери на дейност. Преди да създам моята кантора съм практикувал в производствено предприятие и в една от най-елитните счетоводни къщи в София.

– Според Вас, как е по-добре за дадена фирма, да наеме счетоводител на заплата или да възложи счетоводните си ангажименти на външна фирма?

В случая няма кратък отговор. За да наемете счетоводител във фирмата първо трябва много добре да познавате счетоводната материя, в противен случай рискувате да наемете некомпетентен служител, без да знаете дали ще си върши работата коректно и оптимално. За да случите на добър кадър ще трябва да приготвите и добра сума за работна заплата, която във Варна е около 2000лв. – 2500лв. в противен случай има голям риск да намерите някой, който ще Ви направи фирмата любима на НАП. От друга страна ако можете да се разделите с тази сума и случите на специалист, ще имате един човек, който винаги е на разположение и е специализиран само във вашата сфера и дейност конкретно на вашата фирма. Да случите и на счетоводна кантора с некомпетентни кадри, също крие своя риск. Трябва да проучите добре преди да направите избор и не трябва водещ фактор да е цена на услугата! И все пак със сигурност ще Ви струва по-малко от колкото да наемете човек на позиция във фирмата. Богатият опит на повечето счетоводни кантори в различни сфери, по-големият брой специалисти на работното място, предполага,че са се сблъсквали с повече и специфични казуси, което пък вдига тяхната компетенция и от това следва, че услугата ще е на ниво.

– Какви насоки бихте дали на клиентите си, с цел оптимизация на разходите?

Голяма част от хората мислят, че счетоводната дейност е само едно досадно задължение и ненужен разход, но това не е така! При правилно изготвена счетоводна политика, се генерира информация, относно разходите и приходите, в големи детайли. На база получените данни, управителят изготвя успешна стратегия за бизнеса.

– Как мислите, може ли да се спестява от данъци, без да нарушаваме закона?

Може, и то не малко! При мен са идвали клиенти, които бяха с недобре изготвена данъчна политика. Голяма част от разходите, които е можело да бъдат използвани, за данъчни цели, не са се вземали под внимание. Често срещана практика, в счетоводните къщи е, за да си спестят работа, да не разяснят всички възможности, от което са потърпевши клиентите.

– На кои данъци предстои да обърнем внимание в началото на новата година?

На данъците, които можем да си върнем разбира се! Това касае основно физическите лица. Знаем, че вдигнаха осезаемо данъчните облекчения за деца, има ново данъчно облекчение за физическите лица, което ще може да се ползва за данъчен период 2021г. или за доходите реализирани след 01.01.2021г. В него се предвижда направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот, в общ размер до 2 000лв. да се приспадат от общата годишна данъчна основа. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, данъчно облекчение за доброволно осигуряване и застраховане, данъчно облекчение за осигурителен стаж при пенсиониране, данъчно облекчение за дарения, за млади семейства, за извършени безкасови плащания и т.н. За фирмите идва времето да се изчисли годишния данък печалба (КД), деклариране и внасяне на авансовите данъци, деклариране на изплатените доходи на физически лица, винаги актуалния ДДС и още много други, които няма да изброя тук за да не става прекалено дълго.

– Колко може да се изгуби от лошо водена счетоводна и данъчна политика?

Много!

– Колко може да се спечели?

Много!

– Кога е най-доброто време да сменим счетоводителя си?

Всяко време през годината е добро, за да сменим доставчика си, било то на счетоводни услуги, ако ни ощетява по някакъв начин! Началото на годината е предпочитан период за смяна на счетоводството. Новият отчетен период ще бъде започнат с нова счетоводна и данъчна политика, с която да получите желаните по-добри резултати!

– Кантората Ви се намира в гр. Варна, фирмите, които обслужвате само на територията на гр. Варна ли са?

Не, не е нужно да сте от Варна ако искате да се възползвате от счетоводните услуги, които предлагам! Като се възползвам от дигитализацията, която ни предлага 21-ви век и в момента водя фирми от други градове. С клиентите работя основно чрез различни онлайн платформи, за тяхно удобство, ако не се налага присъствие на място. В момента разработвам проект, който ще представлява платформа свързваща нашата счетоводна кантора с клиентите ни, чрез приложение. Ще има възможност за инсталиране и на мобилните им устройства, които работят с Android и IOS. Надяваме се да улесним, подредим и съкратим още повече ангажиментите им към счетоводството.

– Как клиентите могат да се свържат с Вас?

Могат да посетят сайта ни на адрес http://nankov.bg/. Счетоводната кантора се намира в гр. Варна, ул.“Константин Щъркелов“ 6, може да уговорите среща с мен на телефон 0896614492 или е-mail: consult@nankov.bg

Адрес

гр. Варна
Константин Щъркелов 6

гр. София
жк. Младост 1А
ул. Анна Ахматова 9

Телефон